Home

What's happening

Parkwind heeft een strategisch partnership afgesloten met de Japanse industriële groep Sumitomo. Daarmee kunnen de huidige aandeelhouders van Parkwind en zijn managementteam, samen met de aandeelhouders van Belwind en Northwind, rekenen op een sterke partner om de toekomstige ontwikkeling van zijn offshore windparken te verzekeren.